Aktualności Inwestycyjne Wiadomości i Porady dla Inwestorów

26sie 16

Eksperci wskazują typy inwestycyjne

najnowsze typy inwestycyjneNegatywne skutki Brexitu dotyczą Wielkiej Brytanii, w Polsce sytuacja gospodarcza stwarza okazje do zakupu atrakcyjnie wycenionych akcji – przekonują eksperci z Union Investment TFI.

Mimo wcześniejszych obaw nie zaobserwowano ucieczki kapitału z gospodarek rozwijających się. Jednak wynik referendum w Wielkiej Brytanii zwiększa ryzyko podobnych działań w pozostałych krajach Unii Europejskiej – można przeczytać w komunikacie do aktualnych typów inwestycyjnych Union Investment TFI.

Eksperci podkreślają, że aktualnie obserwowany jest spadek niepewności oraz stosunkowo pozytywne wyceny akcji na rynkach rozwiniętych, ale światowy wzrost gospodarczy ciągle pozostaje wątły, zaś wydarzenia takie jak zaskakujący wynik głosowania w Wielkiej Brytanii, nie sprzyja jego przyspieszeniu.

Zakres tematyczny: Porady Czytaj dalej
21lip 16

Polacy coraz częściej inwestują samodzielnie

polski inwestorWedług najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez Deutsche Bank ponad dwie trzecie osób posiadających jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nabyło je za pośrednictwem banku, a jedna trzecia dokonała tego zakupu bezpośrednio w TFI.

Portal analizy.pl wskazuje, że przez ostatnie trzy miesiące wartość środków, które Polacy lokowali w funduszach inwestycyjnych rosła. Na koniec kwietnia łączne aktywa ulokowane w funduszach wyniosły prawie 257 mld zł i w porównaniu z poprzednim miesiącem były większe o 1,59 mld zł (+0,6 proc.). Analitycy portalu uważają, że był to jednak przede wszystkim wynik sprzedaży funduszy niedetalicznych. Saldo wpłat i wypłat z funduszy dostępnych dla inwestorów indywidualnych okazało się dodatnie, był to już drugi miesiąc z rzędu (wyniosło +0,11 mld zł).

Z najnowszego badania opinii przeprowadzonego przez Deutsche Bank wynika, że liczba Polaków, którzy posiadali udziały w TFI utrzymuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Zakres tematyczny: Wiadomości Czytaj dalej
16cze 16

Fundusze notujące regularnie dodatnie wyniki

regularnie dodatnie wynikiW zestawieniu funduszy, które regularnie pozyskują nowe środki znaleźć można dwóch przedstawicieli segmentu absolutnej stopy zwrotu. Raiffeisen Aktywnego Inwestowania w swojej krótkiej historii (działa do lipca 2014 roku) nie zanotował miesiąca z ujemnym bilansem sprzedaży. Na tym polu wyróżnił się też ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych. Na regularny napływ kapitału mogą liczyć też subfundusze cyklu życia działające w ramach produktów PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO oraz NN Perspektywa SFIO.

Systematycznie nowe środki pozyskiwały też Qurecus Ochrony Kapitału oraz Pioneer Gotówkowy, w ciągu ostatniego roku trafiło do nich po +0,9 mld zł.

Zakres tematyczny: Wiadomości Czytaj dalej
16maj 16

Spółki najchętniej wybierane przez zarządzających

najlepsze spółkiWyniki funduszy akcyjnych zależą w głównej mierze od koniunktury na rynku oraz trafnej selekcji instrumentów. Analizy Online sprawdziły, w których spółkach zarządzający widzieli największy potencjał.

Większość spółek, w które najbardziej wierzyli zarządzający funduszami wchodzi w skład indeksu mWIG40. Eksperci byli bardziej sceptyczni wobec krajowych blue chipów. Podejście to było widoczne nie tylko u zarządzających z polskiego rynku. Z danych Bloomberga wynika, że w obecnym kwartale WIG20 należy do najsłabszych indeksów na świecie, a w ciągu minionego roku z polskiej giełdy wyparowało 50 mld USD. Zdaniem ekspertów słabość blue chipów z GPW może utrzymać się dopóki obecny rząd nie zmieni obranego kursu polityki.

Zakres tematyczny: Wiadomości Czytaj dalej
28kwi 16

Posiadacze akcji giełdowych banków powinni być czujni

zmniejszona rentowność sektora bankowegoZdaniem analityków Morgan Stanley wyceny banków nie odzwierciedlają zmniejszenia rentowności sektora w 2016 roku. W poniedziałek 26 kwietnia br. pojawił się raport Vestor Domu Maklerskiego z rekomendacjami dla dziewięciu giełdowych banków. Tylko jedno zalecenie było pozytywne („akumuluj” dla ING BSK), autor raportu Michał Fidelus przekonywał, że konsensus prognoz i wyceny banków są zbyt wysokie.

Analitycy Morgan Stanley również zwracają uwagę na wymagające otoczenie. Według ich opinii uczestnicy rynku zbyt szybko zapomnieli o operacyjnych wyzwaniach stojących przed branżą i nierozwiązaną kwestią przewalutowania kredytów we frankach.

Zakres tematyczny: Porady Czytaj dalej
29mar 16

Światowy rynek funduszy inwestycyjnych pod koniec 2015 roku

rynek funduszy inwestycyjnychAktywa funduszy inwestycyjnych na całym świecie wzrosły w czwartym kwartale ubiegłego roku do 36,94 bilionów euro na koniec grudnia 2015 roku, oznacza to wzrost o 12 proc., światowy bilans wpłat i umorzeń był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł w tym czasie aż +579 mld euro, w porównaniu do +230 euro w trzecim kwartale.

Fundusze akcji pozyskały +174 mld euro netto, w porównaniu do +78 mld euro w trzecim kwartale.  Fundusze obligacji zanotowały sprzedaż netto w wysokości +32 mld euro w stosunku do odpływów   w wysokości -21 mld euro kwartał wcześniej. Sprzedaż funduszy zrównoważonych sięgała +120 mld euro netto, w porównaniu z odkupieniami -33 mld euro w trzecim kwartale.

Zakres tematyczny: Wiadomości Czytaj dalej
12mar 16

Ujemne stopy procentowe nie potwierdziły obaw inwestorów

ujemne stopy procentowePresja deflacyjna w gospodarkach rozwiniętych nie ustępuje, coraz więcej krajów sięga po ujemne stopy procentowe. Poniżej kosztu pieniądza zszedł bank w Szwajcarii, Szwecji, Danii, strefie euro i Japonii. Obawy części inwestorów i ekonomistów o negatywny wpływ na sektor bankowy i akcję kredytową nie ziściły się, strategia ta była do tej pory skuteczna – wynika z kwartalnego raportu Banku Rozliczeń Międzynarodowych.

W raporcie napisano także, że dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nieznacznie ujemne stopy procentowe banku centralnego przekładają się na stopy rynkowe w sposób bardzo podobne jak stopy dodatnie.

Zakres tematyczny: Wiadomości Czytaj dalej
10sty 16

Kontrakty na różnice kursowe a futures

Coraz częściej zainteresowanie inwestorów kierowało się w ostatnich latach na tzw. rynek OTC, czyli pozagiełdowy, w ramach którego szczególnie warte uwagi są kontrakty na różnice kursowe. Są dość zbliżone do popularnych kontraktów terminowych futures, ale występują między nimi różnice na tyle znaczące, że kontrakty na różnice kursowe mogą być poważną konkurencją dla futures.

Mianem kontraktów na różnice kursowe (CFD) określa się  kontrakt/umowę pomiędzy dwiema stronami, kupującym i sprzedającym, które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia danej pozycji. Kontrakty te nie mają z góry określonego terminu zamknięcia, co czyni je bardzo elastycznymi i atrakcyjnymi dla inwestorów i jest jedną z istotnych różnic między CFD a futures. Te ostatnie mają z góry określony czas zamknięcia pozycji.

Na kontraktach CFD, tak samo jak na futures, obraca się różnymi aktywami. W dużej mierze są to waluty (Forex), a także akcje, obligacje oraz różne towary i surowce.

Zakres tematyczny: Wiadomości Czytaj dalej
27lis 15

Jak inwestować w nieruchomości gruntowe

nieruchomości gruntoweOd wielu lat najpopularniejszym aktywem inwestycyjnym na rynku nieruchomości są nieruchomości gruntowe. Wciąż rosnący popyt przy mocno ograniczonej podaży sprawia, że posiadanie własnego kawałka ziemi decyduje o prestiżu przedsiębiorcy oraz otwiera wiele możliwości dalszych inwestycji. Nieruchomości gruntowe to jedyna klasa aktywów odpornych na wahania rynkowe.

Wartość rynkowa działek budowlanych jest znacznie wyższa niż działek rolnych. Nie oznacza to jednak, że wyłącznie te pierwsze gwarantują zysk. Według ekspertów najbardziej skuteczną strategią inwestowania na rynku nieruchomości jest lokowanie kapitału w niedoszacowanych gruntach, czyli w gruntach rolnych.

Zakres tematyczny: Porady Czytaj dalej
29paź 15

Jakie są możliwości inwestowania w akcje za granicą

inwestowanie w akcje za granicąW akcje na światowych giełdach można inwestować bezpośrednio składając zlecenia w biurze maklerskim – do tego konieczne jest założenie rachunku, lub pośrednio kupując jednostki odpowiednich funduszy operujących na tamtych rynkach.

Możliwość samodzielnego wybierania akcji zagranicznych spółek dla osób, które czują się w tej dziedzinie pewnie oferuje kilka biur maklerskich. Składanie zleceń odbywa się tam mniej więcej tak samo jak na warszawskiej giełdzie. Inne są prowizje maklerskie. Ustalone są one procentowo od wartości transakcji, ale biura wyznaczają dodatkowo minimalne kwoty, które najczęściej wynoszą od 20 do kilkudziesięciu euro, dolarów, franków lub funtów, w zależności od miejsca transakcji. Aby prowizja nie przekraczała w ujęciu procentowym umiarkowanego poziomu 0,5 proc., zlecenie kupna kolacji powinno mieć wartość co najmniej 4 tys. euro, czyli ok. 16,8 tys. zł.

Zakres tematyczny: Porady Czytaj dalej